Gdańsk instalacje przemysłowe instalacje paliwowe instalacje ppoż. rurociągi rurociągi technologiczne zbiorniki rafineria LOTOS PKN ORLEN PERN gazoport konstrukcje stalowe rafineryjne petrochemiczne chemiczne paliwowe ropy naftowej gazu LNG LPG benzyny benzyn cystern offshore techniki wydobywczej nowoczesne technologie bazy magazynowe bazy paliw inżynierskie spawalnicze biotechnologie biogaz biopaliwa projektowanie budowa wykonywanie modernizacja remont spawanie PWHT wyżarzanie oporowe obróbka cieplna NDT badania nieniszczące badania wizualne VT badania penetracyjne PT badania magnetyczne MT badania ultradźwiękowe UV badania szczelności LT metodą pęcherzykowo-próżniową pomiary zawartości ferrytu delta pomiary twardości stali próby ciśnieniowe zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości wykonywanie odgałęzień na czynnych rurociągach z produktami łatwopalnymi dyrektywa 97/23/WE PED uprawnienia UDT TDT
KB Pomorze Spółka z o.o. jest specjalistyczną firmą inżynierską zajmującą się projektowaniem i wykonawstwem prac na rynku paliwowym, rafineryjno-petrochemicznym, offshore oraz budownictwa przemysłowego w zakresie inwestycji,  modernizacji i remontów instalacji przemysłowych, produkcji, przerobu, magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów.

KB Pomorze Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydz. Gospodarczy, KRS:0000134046, NIP:957-08-44-811, REGON:192796613; kapitał zakładowy: 1 271 250 PLN; kapitał wpłacony: 1 271 250 PLN

Kontakt

KB POMORZE Sp. z o.o.
80-605 Gdańsk, ul. Sienna 50
tel : 58 343 23 20, 58 342 16 20  fax: 58 343 23 21
e-mail:
biuro@kbpomorze.pl
DZIAŁ OFERTOWANIA: ofertowanie@kbpomorze.pl

ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul.Rolna 5, e-mail:
wloclawek@kbpomorze.pl